Help Ukraine

Be a life saver today

ANUNȚ

Сu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei de servicii de implementare a lucrărilor de reparație


INTRODUCERE

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este brațul umanitar global al Bisericii Adventiste de Ziua a șaptea – parte a comunității adventiste de 20 de milioane, cu sute de mii de biserici la nivel global și cea mai mare rețea integrată de asistență medicală și educație din lume. ADRA oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare persoanelor din peste 118 țări – indiferent de etnie, afiliere politică, sex sau asociație religioasă. Prin parteneriatul cu comunitățile, organizațiile și guvernele locale, ADRA este capabilă să livreze programe relevante din punct de vedere cultural și să construiască capacitatea locală pentru o schimbare durabilă.

CONTEXT

Spațiul destinat cazării temporare a refugiaților în orașul Vulcănești situat pe adresa str. Frunză 3 are o suprafață totală aproximativă de 170 m2, în 2 nivele, reprezintă o clădire  pe pămănt cu acces la drum

 

CAIET DE SARCINI

Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii de implementare a lucrărilor de reparație . Sarcinile principale ale companiei sunt de a:

 • să propună soluțiile pentru:
  • reparația blocurilor sanitare a clădiri
  • hidroizolarea și termoizolarea fundației
  • creaarea unui sistem de canalizare autonom
  • alte lucrări necesare conform expertizei independente și poprii la fața locului;
 • să colaboreze în vederea coordonării proceselor de lucrări cu dirigintele de șantier delegat de către ADRA Moldova;
 • să descrie oferta pentru efectuarea lucrărilor necesare reparației ;
 • să descrie planul de implementare a lucrărilor de reparație;
 • să ofere suport și consultație, reieșind din experiența acumulată, în procesul de selectare a tipurilor și materialelor ce urmează a fi utilizate;
 • să execute lucrările și să respecte clauzelor  privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățirea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice.

Detalii suplimentare referitoare la clădire sau caietul de sarcini pot fi abținute la oficiul ADRA Moldova localizat pe str. Gheorghe Asachi.26/1, or Chișinău (Telecentru)

Limitele de desfășurare a lucrărilor de construcții se propun a fi 20 iulie 2022- 20 August 2022.