Declarația de viziune

ADRA lucrează pentru crearea unei lumi drepte și sustenabile, în care oamenii pot atinge bunăstarea și pot trăi viața în mod deplin din punct de vedere fizic, psihic și spiritual.

Declarația de viziune ADRA

ADRA este o rețea umanitară eficientă, profesionistă și cu persoane specializate în educație, care întruchipează integritatea și transparența. ADRA ajunge peste granițe, oferind suport pentru a-și susține cauza și vorbind în favoarea celor aflați în dificultate și părăsiți pentru a realiza schimbări măsurabile, documentate și durabile în viața oamenilor și în societate.

Declarația de identitate ADRA

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA) este organizația umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea care demonstrează dreptatea, compasiunea și dragostea lui Dumnezeu.

Mottoul ADRA

Mottoul ADRA este: Dreptate. Compasiune. Dragoste.

Scopul Nostru

Slujim umanității astfel încât toți să conviețuiască așa cum Dumnezeu a plănuit!

Motto Nostru

Dreptate. Compasiune. Dragoste

Declarația de credință ADRA

ADRA crede:

 1. Că prin acte umanitare facem cunoscut caracterul drept, milostiv și iubitor al lui Dumnezeu;
 2. Că a lucra cu cei care au nevoie este o expresie a iubirii noastre pentru Dumnezeu;
 3. Că lucrarea plină de compasiune a lui Isus este motivul și răsplata noastră;
 4. Că suntem o agenție a schimbării și un instrument al harului și al providenței;
 5. În exprimarea preocupării, compasiunii și empatiei prin munca noastră;
 6. Că acest parteneriat echitabil cu cei care au nevoie va avea ca rezultat schimbarea durabilă;
 7. Că diferențele de vârstă, sex, rasă, cultură și familii îmbogățesc comunitățile în care lucrăm și sunt bunuri care trebuie respectate și afirmate;
 8. În nediscriminare și în respectarea diferențelor, acceptarea oamenilor ca egali, indiferent de rasă, etnie, sex și apartenență politică sau religioasă;
 9. În dezvoltarea participativă, care utilizează atât capacitățile bărbaților, cât și ale femeilor și oferă oportunități egale pentru indivizi cu diferite etnii, religii și culturi;
 10. Că toți oamenii au dreptul fundamental la îngrijire, bunuri și servicii de bază;
 11. Că toate persoanele, în special copiii, au dreptul la o viață de oportunitate și libertatea de a-și alege propriul viitor;
 12. În oferirea posibilității partenerilor de a crea structuri comunitare participative și durabile pentru schimbul de informații și implicare civilă;
 13. Că toate resursele, oportunitățile și avantajele sunt daruri care trebuie gestionate în mod responsabil;
 14. Că toți oamenii – în special femeile și copiii – au dreptul la protecție și la o viață lipsită de violență, exploatare sexuală și toate celelalte forme de abuz;
 15. În demonstrarea integrității și transparenței în activitatea noastră la toate nivelurile.

Principii operaționale ADRA

 1. Deciziile și strategiile ADRA sunt în concordanță cu convingerile, scopurile și valorile sale;
 2. ADRA demonstrează respect pentru diversitate, tratând oamenii în mod egal, indiferent de rasă, etnie, sex sau diferențe economice, politice sau religioase;
 3. ADRA este activă în societatea civilă, angajându-se în parteneriate adecvate pentru a fi capabilă să identifice, să faciliteze și să realizeze soluții durabile pentru nevoile umane;
 4. ADRA își realizează acțiunile și își implementează programele manifestând grijă față de mediul înconjurător;
 5. ADRA se documentează și aplică învățarea operațională pentru a spori eficiența și inovarea individuală și organizațională;
 6. ADRA menține un mediu de lucru și sisteme care permit personalului să se dezvolte profesional, personal și spiritual;
 7. ADRA practică cele mai înalte principii de transparență și integritate, respectă standardele și cerințele profesionale și demonstrează responsabilitatea fiscală și legală prin implementarea unor sisteme riguroase de control și conformitate;
 8. ADRA își dezvoltă baza de resurse pentru a satisface nevoile umanitare în conformitate cu capacitățile manageriale, tehnice și organizaționale;
 9. ADRA împărtășește planuri, informații, resurse și cunoștințe în cadrul rețelei ADRA îmbunătățind eficiența, eficacitatea și flexibilitatea;
 10. ADRA pledează pentru drepturile de bază ale persoanelor cu care lucrează, oferindu-le suport pentru a-și susține cauza.