Istoric ADRA

ADRA Internațional

Istoria ADRA este bogată în mărturia unei biserici motivate încă de la începuturile ei de iubirea pentru oameni. Într-un cuvânt, rădăcinile agenţiei pot fi urmărite în timp până în anul 1918, când Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a strâns fonduri pentru ajutorarea europenilor afectaţi de primul război mondial.

În anii 1944 – 1945 s-a construit un depozit în New York şi altul în San Francisco, unde erau depozitate bunuri care apoi erau împărţite în 41 de ţări, răspunzând astfel nevoilor apărute după cel de-al doilea război mondial.

La început, ADRA era cunoscută sub denumirea Serviciul Mondial al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (SAWS), care s-a dezvoltat dintr-o corporaţie înfiinţată de către Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial, în anul 1956. Corporaţia – Serviciul de Binefacere al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea – avea ca scop principal „a ajuta oamenii de toate naţiile, de pe toate continentele, în vreme de pace, dar şi în vreme de război.”

În anul 1973, conducerea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a schimbat cuvântul „binefacere” cu termenul „mondial”, în timp ce SAWS a început să includă în activităţile ei obişnuite şi acţiuni de dezvoltare a comunităţilor. La început, SAWS era o organizaţie cu posibilităţi limitate. Era prezentă în 7 ţări, incluzând Chile, India şi Africa. Prioritatea SAWS pentru anul 1983 a fost ajutor în caz de dezastre. Implementarea de proiecte pentru dezvoltare era foarte slab reprezentată. SAWS şi conducătorii bisericii au remarcat nevoia de a face mai mult decât a interveni în caz de dezastru. Astfel au demarat proiecte pe termen mai lung, oferind celor în nevoie resurse și oportunităţi prin care puteau să se ajute ei înşişi.

În anul 1984, SAWS a fost redenumită ”Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” (ADRA), devenind o entitate independentă. De atunci ADRA s-a extins, fiind prezentă în peste 136 de ţări de pe glob, cu aproximativ 6.000 de angajaţi, câştigând o reputaţie foarte bună şi prin faptul că a rămas activă în locuri considerate de mare dificultate. În 1994, de exemplu, ADRA a fost singura agenţie umanitară ce a rămas în Rwanda în timpul războiului civil, tratând mai mult de 1.000 de pacienţi pe zi în clinicile şi spitalele din taberele de refugiaţi.

În anul 1997, ADRA a primit statutul general consultativ de către Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC). ECOSOC este alcătuit din 54 ţări şi statutul de general consultativ îi oferă ADRA posibilitatea de a prezenta subiecte de interes pe agenda ECOSOC. Din 1.600 de organizaţii nonguvernamentale cu statutul de consultativ, numai 110 deţin statutul de general consultativ.

Bugetul global anual al ADRA, de 176 milioane de dolari, îi permite să ajute mai mult de 20 milioane de oameni din întreaga lume. Activitatea ei este într-o continuă creştere. Când vedem imensul impact al programelor implementate sau cât de departe ajung ajutoarele, ne dăm seama de progresul înregistrat. Cu adevărat, resursele sunt binecuvântate de Dumnezeu.

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este organizaţia umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi reprezintă principala modalitate de implicare instituţională în activităţile caritabile ale acesteia.

Cu toate acestea, ADRA se implică în proiecte de care beneficiază întreaga populaţie şi oferă sprijin în mod necondiţionat, indiferent de orientarea religioasă a beneficiarului. În plus, activitatea ADRA este clar separată de activităţile religioase şi nu oferă niciodată sprijin financiar sau de orice altă natură pentru a influenţa opţiunea religioasă a beneficiarilor.

În momentul de față, la nivel mondial, Michael Kruger este președintele ADRA Internațional, iar la nivel european, Joao Martins este Director.

Michael Kruger

Președinte
ADRA Internațional
2019 – prezent

 

Joao Martins

Director
ADRA Europa
2016 – prezent