Compasiune față de fiecare membru al societății în care trăim!

Se estimează că în lume există 1,2 miliarde de oameni care au o anumită sau altă formă de handicap sau dizabilitate gravă. Deși, populația Pământului se apropie de 8 miliarde. Fiecare persoană este înzestrată, este solicitată și are nevoie de iubire. Stigmatizarea (etichetarea socială) i-a discriminat pe surzi, orbi, pe cei cu probleme fizice sau mintale. Orfanii și văduvele se simt dați la o parte și devalorizați.
Suntem chemați nu doar să slujim de unii singuri, ci împreună cu alții pentru a împărtăși istoria împlinirii în Isus indiferent de faptul dacă pot ei să audă, să vadă, să meargă sau să vorbească.
În timpul persecuției bisericii primare, lui Lavrentie, un arhidiacon al bisericii romane, i s-a poruncit să aducă toate comorile bisericii imperatorului. El i-a adunat pe toți săracii, bolnavii, șchiopii, bătrânii și invalizii pe care i-a găsit, i-a adus înaintea imperatorului și a spus: „Iată comorile bisericii!” Acest om a declarat că oamenii cu posibilități limitate reprezintă de fapt comoara bisericii.
‐–-‐––-‐––––-‐––––––––––
По оценкам, сегодня в мире насчитывается 1,2 миллиарда человек, имеющих те или иные серьезные ограничения или утрату здоровья. Однако население Земли приближается к 8 миллиардам. Каждый человек одарен, востребован и нуждается в любви. Стигматизация (навешивание социальных ярлыков) изолировала глухих, слепых, людей с физическими и умственными проблемами. Сироты и вдовы часто чувствуют себя изолированными и недостаточно оцененными.
Мы призваны не просто служить в одиночку, но объединиться с другими, чтобы поделиться историей полноценности в Иисусе независимо от того, могут ли они слышать, видеть, ходить или говорить.
Во время гонений на раннюю церковь Лаврентию, который был дьяконом в римской церкви, было приказано принести сокровища церкви императору. Он собрал всех бедных, больных, хромых, престарелых и инвалидов, которых смог найти, привел их императору и сказал: «Смотри, вот сокровища церкви!». Этот христианин сказал, что люди с ограниченными возможностями – сокровища церкви.
  
 
        
 
                                                                           
ro_RORomanian